Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)

Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)

Bài 15 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1):

Vẽ tam giác MNP biết Mn =2,5cm, NP =3cm, PM=5cm.

Lời giải:

– Vẽ đoạn thẳng MN = 2,5cm.

– Trên cung tròn một nửa mặt phảng bờ MN vẽ cung tròn tâm M bán kính 5cm. Và cung tròn tâm N bán kinh 3cm.

Loading...

– Hai cung tròn cắt nhau tại P.Vẽ các đoạn thẳng MP, NP ta được tam giác MNP.

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Bài 16 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1):

Vẽ tam giác ABC biết độ dài mỗi cạnh bằng 3cm. Sau đó đo mỗi góc của mỗi tam giác

Loading...

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Bài 17 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1):

Trên mỗi hình 68,69,70 có các tam giác nào bằng nhau? Vì sao

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Bài 18 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Bài 19 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Bài 20 (trang 115 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho góc xOy (hình 73). Vẽ cung tròn tâm O cung này cắt Ox, Oy theo thứ tự ở A, B (1) vẽ các cung tròn tâm A và tâm B có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau tại điểm C nằm trong góc xOy (2), (3) Nối O với C. (4) Chứng minh rằng OC là tia phân giác của góc xOy.

Chú ý: Bài toán trên cho ta cách dùng thước và compa để vẽ tia phân giác của mỗi góc.

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Bài 21 (trang 115 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho tam giác ABC. Dùng thước và compa vẽ các tia phân giác của các góc A, B,C.

Lời giải:

Vẽ phân giác của góc A

Vẽ cung tròn tâm A cung này cắt AB,AC theo thứ tự ở M,N.

Vẽ các cung tròn tâm M và tâm N có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau ở điểm I nằm trong góc BAC

Nối AI, ta được AI là tia phân giác của góc A.

Tương tự cho cách vẽ tia phân giác của góc B,C

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Bài 22 (trang 115 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho góc xOy và tia Am(h.74a)

Vẽ cung trong tâm O bán kính r, Cung tròn này cắt Ox,Oy theo thứ tự ở B,C

Vẽ cung tròn tâm A bán kính R, cung này cắt kia Am ở D(h.74b).

Vẽ cung tròn tâm D có bán kính bằng BC, cung tròn này cắt cung tròn tam A bán kính r ở E(h. 74c). 

Chứng minh rằng góc DAE = góc xOy

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) 

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Lời giải:

 

Tam giác DAE và BOC có:

AD=OB(gt)

DE=BC(gt)

AE=OC(gt)

Nên ∆ DAE= ∆ BOC(c.c.c)

suy ra  góc DAE = góc BOC (hai góc tương tứng)

vậy: góc DAE = góc xOy

 

Bài 23 (trang 116 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho đoạn thẳng AB dài 4cm Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm và đường tròn tâm B bán kính 3cm, chúng cắt nhau ở C và D, chứng minh rằng AB là tia phân giác của góc CAD.

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

∆BAC và ∆ BAD có: AC=AD(gt)

BC=BD(gt)

AB cạnh chung.

Nên ∆ BAC= ∆ BAD(c.c.c)

Suy ra góc BAC = góc BAD (góc tương ứng)

Vậy AB là tia phân giác của góc CAD

 

DMCA.com Protection Status