Giải Toán lớp 7 Bài 5: Hàm số

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Hàm số
5 (100%) 480 votes

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Hàm số

Bài 24 (trang 63 SGK Toán 7 Tập 1):

Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau:

x -4 -3 -2 -1 1 2 3 4
y 16 9 4 1 1 4 9 16

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không?

Lời giải:

Vì mỗi giá trị của x ta xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

Loading...

Bài 25 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho hàm số y=f(x) = 3x2 + 1. Tính f(1/2); f(1); f(3)

Lời giải:

Ta có y = f(x) = 3×2 + 1. Do đó:

Loading...

f(1/2) = 3. (1/2)2 + 1 = 3.1/4 + 1 = 3/4+1 = 7/4

f(1) = 3. 12 + 1 = 4.

f(3) = 3. 32 + 1 = 3.9+1 = 28.

Bài 26 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho hàm số y= 5x-1. Lập bảng giá trị tương ứng của y khi:

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

x = -5 ; -4 ; -3 ; -2 ; 0 ; 1/5.

Lời giải:

Ta có y = 5x-1

Khi x=-5 thì y = 5.(-5) -1 = -25 -1 =-26

Khi x=-4 thì y = 5.(-4) -1 = -20 -1 =-21

Khi x=-3 thì y = 5.(-3) -1 = -15 -1 =-16

Khi x=-2 thì y = 5.(-2) -1 = -10 -1 =-11

Khi x=0 thì y = 5.(0) -1 = 0 -1 =-1

Khi x=-1/5 thì y = 5.1/5 -1 = 1 -1 = 0

Ta lập được bảng giá trị sau

x -5 -4 -3 -2 0 1/5
y -26 -21 -16 -11 -1 0

Bài 27 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1):

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng các giá trị tương ứng của chúng là

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Hàm số

 

Lời giải:

a) Vì mọi giá trị của x ta xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

b) Đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

Nhận xét: Với mọi x thì y luôn nhận một giá trị là 2 nên đây là một hàm hằng.

Bài 28 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho hàm số y= f(x) = 12/x

a) f(5) =? ; f(-3) =?

b) Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau: Giải Toán lớp 7 Bài 5: Hàm số

Lời giải:

Ta có y = 12/x.

a) f(5) = 12/5 = 2,4 ; f(-3) = 12/(-3)= -4

b) Lần lượt thay x bới -6, -4 ; -3 ; 2 ; 5 ; 6 ; 12 vào công thức y= 12/x ta được các giá trị tương ứng y là -2,-3,-4,6,2,4,2,1.

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Hàm số

Bài 29 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho hàm số y=f(x) = x2 – 2. Hãy tính f(2) ; f(1) ;f(0) ; f(-1) ; f(-2)

Lời giải:

Ta có y= f(x) = x2 – 2

Do đó f(2) = 22 -2 = 4-2 = 2

f(1) =12 -2 = 1-2 = -1

f(0)= 02 – 1 = 0 -1 =- 1

f(-1) = (-1)2 -2 = 1-2 = -1

f(-2) =(-2)2 -2 = 4 -2 = 2

Bài 30 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho hàm số y=f(x) = 1-8x. Khẳng định nào sau đây là đúng

a) f(-1) = 9?

b) f(1/2) = -3?

c) f(3) = 25?

Lời giải:

Ta có y =f(x) =1-8x.

a) f(-1) = 1- 8(-1) = 1 + 8 = 9 nên khẳng định đúng.

b) f(1/2)= 1-8.1/2= 1 – 4 = -3 nên khẳng định f(1/2) = -3 là đúng.

c) f(3) = 1- 8.3 = 1- 24 = -23 nên khẳng định f(3) = -25 là sai

Bài 31 (trang 65 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Hàm số

Lời giải:

Từ công thức y = 2/3x suy ra x = 3/2 y. Lần lượt thay các giá trị x,y đã cho trong bảng vào hai biểu thức trên để tìm các giá trị còn lại. Ta được bảng sau:

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Hàm số

DMCA.com Protection Status