Home / Toán học / Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Giải Toán lớp 7 bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Giải Toán lớp 7 bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Bài 34 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1):

Trong vở bài tập của bạn Dũng có bài làm sau:

giai toan lop 7 bai 6 luy thua cua mot so huu ti tiep - Giải Toán lớp 7 bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Hãy kiểm tra lại các đáp số và sửa lại chỗ sai (nếu có )

Lời giải:

Các câu sau a, c, d.

Các câu đúng là b.

Sửa lại:

giai toan lop 7 bai 6 luy thua cua mot so huu ti tiep 1 - Giải Toán lớp 7 bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Bài 35 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1):

Ta thừa nhận tính chất sau đây: Với a≠0, a≠±1 nếu am =an thì m = n. Dựa vào tính chất này hãy tìm các số tự nhiên m và n biết:

giai toan lop 7 bai 6 luy thua cua mot so huu ti tiep 2 - Giải Toán lớp 7 bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 6 luy thua cua mot so huu ti tiep 3 - Giải Toán lớp 7 bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Bài 36 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1):

Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ:

a) 108. 28.

b) 108: 28

c) 254. 28

d) 158. 94

e) 272: 253

Lời giải:

a) 108. 28 = (10.2)8 =208

b) 108: 28 = (10:2)8 =58

c) 254. 28 = 58. 28 = 108

d) 158. 94 = 158. 38 = 458

e) 272: 253 = 36: 56 = (3/5)6

Bài 37 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1):

Tính giá trị của biếu thức sau:

giai toan lop 7 bai 6 luy thua cua mot so huu ti tiep 4 - Giải Toán lớp 7 bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

 

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 6 luy thua cua mot so huu ti tiep 5 - Giải Toán lớp 7 bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Bài 38 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1):

a) Viết cá số 227 và 318 dưới dạng các lũy thừa có số mũ là 9.

b) Trong hai số 227 và 318 số nào lớn hơn.

Lời giải:

a) Ta có 227 = (23)9 = 89

318 = (32)9 =99

b) Vì 8 < 9 nên 227 < 318

Bài 39 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho x ∈ Q và x ≠ 0. Viết x10 dưới dạng:

a) Tích của hai lũy thừa trong đó có số bị chia là x12.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận

b) Lũy thừa của x2.

Lời giải:

a) x10 = x3. x7

b) x10 = (x2)5

c) x10 = x12: x2

Bài 40 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1):

Tính

giai toan lop 7 bai 6 luy thua cua mot so huu ti tiep 6 - Giải Toán lớp 7 bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 6 luy thua cua mot so huu ti tiep 7 - Giải Toán lớp 7 bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Bài 41 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1):

Tính

giai toan lop 7 bai 6 luy thua cua mot so huu ti tiep 8 - Giải Toán lớp 7 bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 6 luy thua cua mot so huu ti tiep 9 - Giải Toán lớp 7 bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Bài 42 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1):

Tìm số tự nhiên n, biết:

giai toan lop 7 bai 6 luy thua cua mot so huu ti tiep 10 - Giải Toán lớp 7 bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 6 luy thua cua mot so huu ti tiep 11 - Giải Toán lớp 7 bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

c) 8n: 2n = 4.

4n = 4.

=> n = 1.

Bài 43 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1):

Đố: Biết rằng 12 + 22 + 32 +… + 102 = 385, đố em tính nhanh được tổng:

S = 22 + 42 + 62 +… + 202

Lời giải:

S = 22 + 42 + 62 +… + 202

= (2.1)2 + (2.2)2 + (2.3)2… (2.10)2

= 22.12 + 22.22 + 22.32 +… + 22.102

= 22 (12 + 22 +… +102 )

= 4. 385 = 1540

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …