Giải Toán lớp 8 Bài 3: Diện tích tam giác

Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Diện tích tam giác

Bài 16 (trang 121 SGK Toán 8 Tập 1):

Giải thích vì sao diện tích của tam giác được tô đậm trong hình 128, 129, 130 bằng nửa diện tích hình chữ nhật tương ứng.

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Diện tích tam giác

Lời giải:

Ở mỗi hình 128, 129, 130: hình tam giác và hình chữ nhật đều có cùng đáy a và cùng chiều cao b nên diện tích của tam giác bằng nửa diện tích hình chữ nhật tương ứng.

Loading...

Bài 17 (trang 121 SGK Toán 8 Tập 1):

Cho tam giác AOB vuông tại O với đường cao OM (h.131). Hãy giải thích vì sao ta có đẳng thức AB. OM = OA.OB

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Diện tích tam giác

 

Loading...

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Diện tích tam giác

Bài 18 (trang 121 SGK Toán 8 Tập 1):

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Diện tích tam giác

Lời giải:

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Diện tích tam giác

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Diện tích tam giác

Bài 19 (trang 122 SGK Toán 8 Tập 1):

a) Xem hình 133. Hãy chỉ ra các tam giác có cùng diện tích (lấy ô vuông làm đơn vị diện tích)

b) Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì có bằng nhau hay không?

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Diện tích tam giác

Lời giải:

a) Các tam giác số 1, 3, 6 có cùng diện tích là 4 ô vuông

Các tam giác số 2, 8 có cùng diện tích là 3 ô vuông.

Các tam giác số 4, 5, 7 không có cùng diện tích với các tam giác nào khác (diện tích tam giác số 4 là 5 ô vuông, tam giác số 5 là 4, 5 ô vuông, tam giác số 7 là 3,5 ô vuông).

b) Rõ ràng là các tam giác có diện tích bằng nhau thì không nhất thiết bằng nhau.

Bài 20 (trang 122 SGK Toán 8 Tập 1):

Vẽ hình chữ nhật có một cạnh bằng cạnh của một tam giác cho trước và có diện tích bằng diện tích của tam giác đó. Từ đó suy ra một cách chứng minh khác về công thức tính diện tích tam giác.

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Diện tích tam giác Giải Toán lớp 8 Bài 3: Diện tích tam giác

Bài 21 (trang 122 SGK Toán 8 Tập 1):

Tính x sao cho diện tích hình chữ nhật. ABCD gấp ba lần diện tích tam giác ADE (h.134).

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Diện tích tam giác

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Diện tích tam giác

Bài 22 (trang 122 SGK Toán 8 Tập 1):

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Diện tích tam giác

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Diện tích tam giác Giải Toán lớp 8 Bài 3: Diện tích tam giác

Bài 23 (trang 123 SGK Toán 8 Tập 1):

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Diện tích tam giác

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Diện tích tam giác Giải Toán lớp 8 Bài 3: Diện tích tam giác

Bài 24 (trang 123 SGK Toán 8 Tập 1):

Tính diện tích của một tam giác cân có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng b.

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Diện tích tam giác

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Diện tích tam giác

Bài 25 (trang 123 SGK Toán 8 Tập 1):

Tính diện tích của một tam giác đều có cạnh bằng a.

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Diện tích tam giác

DMCA.com Protection Status