Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 27 (trang 22 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Loading...

Bài 28 (trang 22 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Loading...

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 29 (trang 22-23 SGK Toán 8 tập 2): Bạn Sơn giải phương trình

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bạn Hà cho rằng Sơn giải sai vì đã nhân hai vế với biểu thức x – 5 có chứa ẩn. Hà giải bằng cách rút gọn vế trái như sau:

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Lời giải

Bạn Sơn và bạn Hà đều không chú ý đến ĐKXĐ của phương trình là x ≠ 5 nên cả hai lời giải đều sai.

Lời giải đúng: ĐKXĐ: x ≠ 5

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

=> x(x – 5) = 5(x – 5)

=> (x – 5)2 = 0

=> x = 5 không thỏa mãn ĐKXĐ nên phương trình vô nghiệm.

Bài 30 (trang 23 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

 

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 31 (trang 23 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 32 (trang 23 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 33 (trang 23 SGK Toán 8 tập 2): Tìm các giá trị của a sao cho mỗi biểu thức sau có giá trị bằng 2:

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Lời giải

Biểu thức có giá trị bằng 2 thì:

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

DMCA.com Protection Status