Giải Toán lớp 8 Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Bài 29 (trang 74-75 SGK Toán 8 tập 2): Cho hai tam giác ABC và A'B'C' có kích thước như trong hình 35.

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Hình 35

a) ΔABC và ΔA'B'C' có đồng dạng với nhau không? Vì sao?

b) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đó.

Loading...

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Bài 30 (trang 75 SGK Toán 8 tập 2): Tam giác ABC có độ dài các cạnh là AB = 3cm, AC = 5cm, BC = 7cm. Tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác A'B'C' và có chu vi bằng 55cm.

Hãy tính độ dài của các cạnh tam giác A'B'C' (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Loading...

Lời giải

 

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất Giải Toán lớp 8 Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Bài 31 (trang 75 SGK Toán 8 tập 2): Cho hai tam giác đồng dạng có tỉ số chu vi là 15/17 và hiệu độ dài hai cạnh tương ứng của chúng là 12,5cm. Tính hai cạnh đó.

Lời giải

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Giả sử ΔABC ∼ ΔA'B'C' có hai cạnh tương ứng là AB và A'B' có hiệu AB – A'B' = 12,5 (cm)

Do ΔABC ∼ ΔA'B'C' nên

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

DMCA.com Protection Status