Giải Toán lớp 8 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều

Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 8 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều

Bài 44 (trang 123 SGK Toán 8 tập 2): Hình 129 là một cái lều ở trại hè của học sinh kèm theo các kích thước.

a) Thể tích không khí bên trong lều là bao nhiêu?

b) Xác định số vải bạt cần thiết để dựng lều (không tính đến đường viền, nếp gấp,… biết √5 ≈ 2,24).

Giải Toán lớp 8 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều

Lời giải

Loading...

Giải Toán lớp 8 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều

Bài 45 (trang 124 SGK Toán 8 tập 2): Tính thể tích của mỗi hình chóp đều dưới đây (h.130, h.131).

Giải Toán lớp 8 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều

Lời giải

Loading...

Giải Toán lớp 8 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều Giải Toán lớp 8 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều

Bài 46 (trang 124 SGK Toán 8 tập 2): S.MNOPQR là một hình chóp lục giác đều (h.132). Bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy (đường tròn tâm H, đi qua sáu đỉnh của đáy) HM = 12cm (h.133), chiều cao SH = 35cm. Hãy tính:

a) Diện tích đáy và thể tích của hình chóp (biết √108 ≈ 10,39);

b) Độ dài cạnh bên SM và diện tích toàn phần của hình chóp (biết √1333 ≈ 36,51).

Giải Toán lớp 8 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều Giải Toán lớp 8 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều

Bài 47 (trang 124 SGK Toán 8 tập 2): Trong các miếng bìa ở hình 134, miếng nào khi gấp và dán lại thì được một hình chóp đều?

Giải Toán lớp 8 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều

Lời giải

Hình 1: Khi gấp lại không được hình chóp đều vì hình chóp thu được có đáy là hình chữ nhật. Không là đa giác đều.

Hình 2: Khi gấp lại ta được hình lăng trụ đứng đáy tam giác đều, không phải là hình chóp tam giác đều.

Hình 3: Khi gấp lại không được hình chóp tam giác đều vì hình chóp thu được có được đáy là hình ngũ giác không phải là ngũ giác đều.

Hình 4: Khi gấp lại không được hình chóp đều vì hình thu được là hình chóp đều thiếu một mặt đáy và dư một mặt bên.

Giải Toán lớp 8 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều

Bài 48 (trang 125 SGK Toán 8 tập 2): Tính diện tích toàn phần của:

a) Hình chóp tứ giác đều, biết cạnh đáy a = 5cm, cạnh bên b = 5cm, √18,75 ≈ 4,33;

b) Hình chóp lục giác đều, biết cạnh đáy a = 6cm, cạnh bên b = 10cm, √3 ≈ 1,73; √91 ≈9,54.

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều

a) Ta có: các mặt bên của hình chóp đều là những tam giác đều cạnh 5cm. Đường cao của mỗi mặt bên:

Giải Toán lớp 8 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều Giải Toán lớp 8 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều

b) Mặt bên của hình chóp lục giác đều là tam giác cân có cạnh bên 10cm, cạnh đáy 6cm.

Giải Toán lớp 8 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều

Bài 49 (trang 125 SGK Toán 8 tập 2): Tính diện tích xung quanh của các hình chóp tứ giác đều sau đây (h.135):

Giải Toán lớp 8 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều

Bài 50 (trang 125 SGK Toán 8 tập 2): a) Tính thể tích của hình chóp đều (h.136).

Giải Toán lớp 8 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều

b) Tính diện tích xung quanh của hình chóp cụt đều (h.137).

(Hướng dẫn: Diện tích cần tính bằng tổng diện tích các mặt xung quanh. Các mặt xung quanh là những hình thang cân với cùng chiều cao, các cạnh đáy tương ứng bằng nhau, các cạnh bên bằng nhau).

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều

DMCA.com Protection Status