Giải Toán lớp 9 Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
5 (100%) 480 votes

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 1 (trang 7 SGK Toán 9 tập 2): Trong các cặp số (-2; 1), (0; 2), (-1; 0), (1, 5; 3) và (4; -3) cặp số nào là nghiệm của phương trình:

a) 5x + 4y = 8? ;    b) 3x + 5y = -3?

Lời giải

a) Thay từng cặp số đã cho vào phương trình 5x + 4y = 8, ta được:

  5.(-2) + 4.1 = -10 + 4 = -6 ≠ 8 nên cặp số (-2; 1) không là nghiệm của phương trình.

Loading...

  5.0 + 4.2 = 8 nên cặp số (0; 2) là nghiệm của phương trình.

  5.(-1) + 4.2 = -5 ≠ 8 nên cặp số (-1; 0) không là nghiệm của phương trình.

  5.1,5 + 4.3 = 7,5 + 12 = 19,5 ≠ 8 nên (1,5; 3) không là nghiệm của phương trình.

  5.4 + 4.(-3) = 20 – 12 = 8 nên (4; -3) là nghiệm của phương trình.

Loading...

Vậy có hai cặp số (0; 2) và (4; 3) là nghiệm của phương trình 5x + 4y = 8.

b) Thay từng cặp số đã cho vào phương trình 3x + 5y = -3, ta được:

  3.(-2) + 5.1 = -6 + 5 = -1 ≠ -3 nên (-2; 1) không là nghiệm của phương trình.

  3.0 + 5.2 = 10 ≠ -3 nên (0; 2) không là nghiệm.

  3.(-1) + 5.0 = -3 nên (-1; 0) là nghiệm.

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

  3.1,5 + 5.3 = 4,5 + 15 = 19,5 ≠ -3 nên (1,5; 3) không là nghiệm.

  3.4 + 5.(-3) = 12 – 15 = -3 nên (4; -3) là nghiệm.

Vậy có hai cặp số (-1; 0) và (4; -3) là nghiệm của phương trình 3x + 5y = -3.

Bài 2 (trang 7 SGK Toán 9 tập 2): Với mỗi phương trình sau, tìm nghiệm tổng quát của phương trình và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của nó:

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn

 

Lời giải

(Lưu ý: Bài làm được trình bày chuẩn theo sgk Toán 9 Tập 2)

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn Giải Toán lớp 9 Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn Giải Toán lớp 9 Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn Giải Toán lớp 9 Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn Giải Toán lớp 9 Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 3 (trang 7 SGK Toán 9 tập 2): Cho hai phương trình x + 2y = 4 và x – y = 1. Vẽ hai đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của hai phương trình đó trên cùng một hệ tọa độ. Xác định tọa độ giao điểm của hai đường thẳng và cho biết tọa độ của nó là nghiệm của các phương trình nào.

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn

– Vẽ đường thẳng x + 2y = 4.

  + Cho x = 0 => y = 2 được A(0; 2).

  + Cho y = 0 => x = 4 được B(4; 0).

Đường thẳng cần vẽ là đường thẳng (d1) qua A, B.

– Vẽ đường thẳng x – y = 1

  + Cho x = 0 => y = -1 được C(0; -1).

  + Cho y = 0 => x = 1 được D(1; 0).

Đường thẳng cần vẽ là đường thẳng (d2) qua C, D.

– Giao điểm của hai đường thẳng là điểm M có tọa độ là (2; 1).

– Ta có M(2; 1) cùng thuộc hai đường thẳng nên nó là nghiệm của cả hai phương trình đã cho.

DMCA.com Protection Status