Giải Toán lớp 9 Bài 2: Hàm số bậc nhất

Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Hàm số bậc nhất

Bài 8 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1):

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất? Hãy xác định các các hệ số a, b của chúng và xét xem hàm số bậc nhất này đồng biến hay nghịch biến?

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Hàm số bậc nhất

Lời giải:

a) y = 1 – 5x là hàm số bậc nhất có a = -5, b = 1, nghịch biến vì a = -5 < 0

Loading...

b) y = -0,5x có a = -0,5, b = 0, nghịch biến vì a = -0,5 < 0

c) y = √(2 ) (x-1)+√3 = √(2 ) x+√3-√2 là hàm số bậc nhất có a = √2,b = √3-√2, đồng biến vì a = √2 < 0

d) y = 2x2 + 3 không phải là hầm số bậc nhất

Bài 9 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1):

Loading...

Cho hàm số bậc nhất y = (m – 2)x + 3. Tìm các giá trị của m để hàm số:

a) Đồng biến

b) Nghịch biến

Lời giải:

(Lưu ý: Hàm số y = ax + b đồng biến khi a > 0 và nghịch biến khi a < 0 nên ta có lời giải sau:)

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

a) y = (m – 2)x + 3 đồng biến khi m – 2 > 0 hay m > 2

b) y = (m – 2)x + 3 nghịch biến khi m – 2 < 0 hay m < 2

Bài 10 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1):

Một hình chữ nhật có các kích thước là 20cm và 30cm. Người ta bớt mỗi kích thước của nó đi x (cm) được hình chữ nhật mới có chu vi là y (cm). Hỹ lập công thức tính y theo x.

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Hàm số bậc nhất

Lời giải:

– Gọi hình chữ nhật ban đầu ABCD có kích thước AB = 30cm; BC = 20cm.

– Sau khi bớt các kích thước của hình chữ nhật đi x (cm), ta có hình chữ nhật mới là A’B’C’D’ có:

A’B’ = 30 – x

B’C’ = 20 – x

Gọi y là chu vi của hình chữ nhật A’B’C’D’, ta có:

y = 2[(30-x)+(20-x)]

y = 2(50 – 2x)

y = -4x + 100

Chú ý: chu vi y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x ( x nhận giá trị từ 0 đến 20) và với mỗi giá trị của x luôn xác định chỉ một giá trị của y. Vậy y là hàm số của a và là hàm số bậc nhất với biến x.

Bài 11 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1):

Hãy biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ: A(-3; 0), B(-1; 1), C(0; 3), D(1; 1), E(3; 0), F(1; -1), G(0; 3), H(-1; -1).

Lời giải:

Sau khi biểu diễn ta được

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Hàm số bậc nhất

Bài 12 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1):

Cho hai hàm số bậc nhất y = ax + 3. Tìm hệ số a, biết rằng khi x = 1 thì y = 2,5.

Lời giải:

Thay x = 1, y = 2,5 vào y = ax + 3 ta được:

2,5 = a.1 + 3 => a = 2,5 – 3

Vậy a = -0,5

Bài 13 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1):

Với những giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất?

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Hàm số bậc nhất

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Hàm số bậc nhất

Bài 14 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1):

Hàm số bậc nhất y = (1- √5)x – 1.

a) Hàm số trên là đồng biến hay nghịch biến trên R? Vì sao?

b) Tính giá trị của y khi x = 1+ √5.

c) Tính giá trị của x khi y = √5

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 2: Hàm số bậc nhất

DMCA.com Protection Status