Giải Toán lớp 9 Bài 5: Bảng căn bậc hai

Giải Toán lớp 9 Bài 5: Bảng căn bậc hai
Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 9 Bài 5: Bảng căn bậc hai

Bài 38 (trang 23 SGK Toán 9 Tập 1):

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả

5,4; 7,2; 9,5; 31; 68

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 5: Bảng căn bậc hai

Loading...

Bài 39 (trang 23 SGK Toán 9 Tập 1):

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả

115; 232; 571; 9691

Lời giải:

Loading...

Giải Toán lớp 9 Bài 5: Bảng căn bậc hai

Bài 40 (trang 23 SGK Toán 9 Tập 1):

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả

0,71; 0,03; 0,216; 0,811; 0,0012; 0,000315

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 5: Bảng căn bậc hai

Bài 41 (trang 23 SGK Toán 9 Tập 1):

Giải Toán lớp 9 Bài 5: Bảng căn bậc hai

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 5: Bảng căn bậc hai

Bài 42 (trang 23 SGK Toán 9 Tập 1):

Dùng bảng căn bậc hai để tìm giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau:

a) x2=3,5

b) x2=132

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 5: Bảng căn bậc hai

DMCA.com Protection Status