Giải Toán lớp 9 Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 9 Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bài 25 (trang 52 SGK Toán 9 tập 2): Đối với mỗi phương trình sau, kí hiệu x1 và x2 là hai nghiệm (nếu có). Không giải phương trình, hãy điền vào những chỗ trống (…):

Giải Toán lớp 9 Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bài 26 (trang 53 SGK Toán 9 tập 2): Dùng điều kiện a + b + c = 0 hoặc a – b + c = 0 để tính nhẩm nghiệm của mỗi phương trình sau:

Loading...

Giải Toán lớp 9 Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng Giải Toán lớp 9 Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bài 27 (trang 53 SGK Toán 9 tập 2): Dùng hệ thức Vi-et để tính nhẩm các nghiệm của phương trình.

Loading...

Giải Toán lớp 9 Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bài 28 (trang 53 SGK Toán 9 tập 2): Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau:

a) u + v = 32, uv = 231

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

b) u + v = -8, uv = -105

c) u + v = 2, uv = 9

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bài 29 (trang 54 SGK Toán 9 tập 2): Không giải phương trình, hãy tính tổng và tích các nghiệm (nếu có) của mỗi phương trình sau:

Giải Toán lớp 9 Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bài 30 (trang 54 SGK Toán 9 tập 2): Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm, rồi tính tổng và tích các nghiệm theo m.

Giải Toán lớp 9 Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bài 31 (trang 54 SGK Toán 9 tập 2): Tính nhẩm nghiệm của các phương trình:

Giải Toán lớp 9 Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bài 32 (trang 54 SGK Toán 9 tập 2): Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau:

a) u + v = 42, uv = 441

b) u + v = -42, uv = -400

c) u – v = 5, uv = 24

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng Giải Toán lớp 9 Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bài 33 (trang 54 SGK Toán 9 tập 2): Chứng tỏ rằng nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 có nghiệm là có nghiệm là x1 và x2 thì tam thức ax2 + bx + c phân tích được thành nhân tử như sau:

ax2 + bx + c = a( x – x1)(x – x2)

Áp dụng: phân tích đa thức thành nhân tử.

a) 2x2 – 5x + 3 ; b)3x2 + 8x + 2

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng Giải Toán lớp 9 Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

DMCA.com Protection Status