Giới thực, động vật ở đới lạnh có gì đặc biệt?

– Chúng thường có lớp mỡ dày dưới da. lớp lông dày, lớp lông không thấm nước hoặc sống thành đàn đông đúc để tránh nạn.

Loading...

– Chúng có thể ngủ đông để giảm tiêu hao năng lượng hoặc di cư đến các nơi ấm áp để tránh lạnh.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • giới thực vật và động vật ở đới lạnh có gì đặc biệt
  • giới thực vật động vật ở đới lạnh có gì đặc biệt
DMCA.com Protection Status