Home / Địa lý / Địa lý lớp 7 / Giới thực, động vật ở đới lạnh có gì đặc biệt?

Giới thực, động vật ở đới lạnh có gì đặc biệt?

– Chúng thường có lớp mỡ dày dưới da. lớp lông dày, lớp lông không thấm nước hoặc sống thành đàn đông đúc để tránh nạn.

– Chúng có thể ngủ đông để giảm tiêu hao năng lượng hoặc di cư đến các nơi ấm áp để tránh lạnh.

Xem thêm:  Vì sao sản xuất nông nghiệp ở châu Âu đạt hiệu quả cao.

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - Trình bày sự phát triển công nghiệp ờ châu Âu.

Trình bày sự phát triển công nghiệp ờ châu Âu.

– Là nơi tiến hành công nghiệp hoá sớm nhất thế giới. – Nhiều sản …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *