Giữa chu kì, tần số và tần số góc có mối liên hệ như thế nào?

Giữa chu kì, tần số và tần số góc có mối liên hệ như thế nào?

Tần số góc ω của dao động điều hòa là một đại lượng liên hệ với chu kì T hay với tần số f bằng các hệ thức sau đây:

Loading...

ω = 2Π/T = 2Πf.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • giữa chu kì tần số và tần số góc có mối liên hệ như thế nào
Xem thêm:  Nêu những đặc điểm của ánh sáng đơn sắc?
DMCA.com Protection Status