Home / Vật lý / Vật lý lớp 12 / Giữa chu kì, tần số và tần số góc có mối liên hệ như thế nào?

Giữa chu kì, tần số và tần số góc có mối liên hệ như thế nào?

Giữa chu kì, tần số và tần số góc có mối liên hệ như thế nào?

Tần số góc ω của dao động điều hòa là một đại lượng liên hệ với chu kì T hay với tần số f bằng các hệ thức sau đây:

ω = 2Π/T = 2Πf.

Xem thêm:  Trình bày cấu tạo của hệ Mặt Trời?

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - Nêu định luật biến thiên của điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động?

Nêu định luật biến thiên của điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động?

Nêu định luật biến thiên của điện tích của một bản tụ điện và cường …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *