Home / Vật lý / Vật lý lớp 11 / Hằng số điện môi của một chất cho ta biết điều gì?

Hằng số điện môi của một chất cho ta biết điều gì?

Hằng số điện môi của một chất cho ta biết điều gì?

Hằng số điện môi của một chất cho biết khi đặt các điện tích trong môi trường điện môi đó thì lực tương tác Cu-lông giữa chúng sẽ giảm đi bao nhiêu lần so với khi đặt chúng trong chân không

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • hằng số điện môi của một chất cho ta biết
Xem thêm:  Nêu ít nhất ba ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ.

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - So sánh phản xạ toàn phần với phản xạ thông thường.

So sánh phản xạ toàn phần với phản xạ thông thường.

So sánh phản xạ toàn phần với phản xạ thông thường. • Giống nhau: – …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *