Hãy cho biết các ứng dụng của Tin học ở trường em.

Hãy cho biết các ứng dụng của Tin học ở trường em.
5 (100%) 480 votes

Hãy cho biết các ứng dụng của Tin học ở trường em.

Các ứng dụng của tin học ở trường em đó là dùng trong dạy học tin học, soạn thảo và in ấn của văn phòng, kết nối internet để khai thác thông tin…