Hãy cho biết việc nghiên cứu chế tạo máy tính có thuộc lĩnh vực Tin học hay không?

Hãy cho biết việc nghiên cứu chế tạo máy tính có thuộc lĩnh vực Tin học hay không?

Loading...

Việc nghiên cứu chế tạo máy tính thuộc lĩnh vực Tin học bởi vì Tin học là một ngành khoa học có mục tiêu phát triển và sử dụng máy tính điện tử để nghiên cứu cấu trúc, tính chất của thông tin, phương pháp thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi, truyền thông tin và ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • Hãy cho biết việc nghiên cứu chế tạo máy tính có thuộc lĩnh vực tin học hay không
  • nghiên cứu chế tạo máy tính có thuộc lĩnh vực tin học không
DMCA.com Protection Status