Home / Địa lý / Địa lý lớp 12 / Hãy chọn và phân tích một khía cạnh của việc khai thác tổng hợp các tài nguyên biển mà em cho là tiêu biểu.

Hãy chọn và phân tích một khía cạnh của việc khai thác tổng hợp các tài nguyên biển mà em cho là tiêu biểu.

Khai thác tổng hợp các tài nguyên biển bao gồm nhiều nội dung, tiêu hiểu là hoạt động khai thác tài nguyên sinh vật biển, hải đảo đi đôi với bảo vệ và phát triển nguồn lợi:

–  Đẩy mạnh đánh bắt xa bờ.

–  Ngăn chặn các cách đánh bắt làm tổn hại đến nguồn lợi.

–  Đấu tranh chống tàu nước ngoài vi phạm vùng biển nước ta để khai thác hải sản.

–   Khai thác hợp lí nguồn lợi yến sào trên các đảo đá.

Check Also

hinh anh nu sinh hot girl cap 2 310x165 - Lấy ví dụ chứng minh rằng sự phát triển tổng hợp kinh tế biển có thể làm thay đổi mạnh mẽ bộ mặt kinh tế của vùng. Thử nêu một số phương hướng khai thác tổng hợp tài nguyên biển và thềm lục địa.

Lấy ví dụ chứng minh rằng sự phát triển tổng hợp kinh tế biển có thể làm thay đổi mạnh mẽ bộ mặt kinh tế của vùng. Thử nêu một số phương hướng khai thác tổng hợp tài nguyên biển và thềm lục địa.

a)  Sự phát triển tổng hợp kinh tế biển có thể làm thay đổi mạnh …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *