Hãy giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ “Nhai kĩ no lâu”.

Nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ “Nhai kĩ no lâu” là khi nhai càng kĩ thì hiệu suất tiêu hóa càng cao. cơ thể hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng hơn nên no lâu hơn.

Loading...

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • hãy giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ nhai kĩ no lâu
DMCA.com Protection Status