Hãy kể lại một việc làm thể hiện tính siêng năng của em.

Hãy kể lại một việc làm thể hiện tính siêng năng của em.
5 (100%) 480 votes

–  Đi học chuyên cần;

–  Chăm chỉ làm bài;

–  Có kế hoạch học tập;

–  Bài khó không nản chí;

–  Tự giác học;

Loading...

–  Không chơi la cà;