Hãy kể một số ứng dụng của Tin học.

Hãy kể một số ứng dụng của Tin học.

Loading...

Một số ứng dụng của Tin học đó là giải các bài toán khoa học kỹ thuật, các bài toán quản lí, ứng dụng trong việc phóng vệ tinh, tạo ra mạng thông tin toàn cầu Internet, soạn thảo và in ấn…

loading...
DMCA.com Protection Status