Hãy mô tả các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản.

Hãy mô tả các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản.
5 (100%) 480 votes

Hãy mô tả các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản.

Các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản, đó là:

– Nhập và lưụ trữ văn bản;

– Sửa đổi văn bản, bao gồm sửa đổi kí tự và từ, sửa đổi cấu trúc văn bản.

– Trình bày văn bản;

Loading...

– Một số chức năng khác: tìm kiếm và thay thế; tạo bảng và thực hiện tính toán, sắp xếp dữ liệu trong bảng,..

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • hãy mô tả các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản
  • các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản
  • chức năng hệ soạn thảo văn bản là gì
  • hãy mô tả các chức năng chung của hệ soạn thỏ văn bản
  • Hay mô tả chức năg cua he soan thao
+