Hãy mô tả các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản.

Hãy mô tả các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản.
4.8 (96%) 380 votes

Hãy mô tả các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản.

Các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản, đó là:

– Nhập và lưụ trữ văn bản;

– Sửa đổi văn bản, bao gồm sửa đổi kí tự và từ, sửa đổi cấu trúc văn bản.

– Trình bày văn bản;

Loading...

– Một số chức năng khác: tìm kiếm và thay thế; tạo bảng và thực hiện tính toán, sắp xếp dữ liệu trong bảng,..

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • hãy mô tả các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản
  • hãy mô tả chức năng của hệ soạn thảo văn bản
  • mô tả các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản
  • mô tả chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản
  • hay mo ta cac chuc nang chung cua soan thao van ban