Hãy nêu các đặc trưng của hệ thống quản lí tệp.

Đánh giá bài viết

Hãy nêu các đặc trưng của hệ thống quản lí tệp.

– Các đặc trưng của hệ thống quản lý, đó là:

– Đảm bảo tốc độ truy cập thông tin cao, làm cho hiệu suất chung của hệ thống không bị phụ thuộc nhiều vào tốc độ của thiết bị ngoại vi;

– Độc lập giữa thông tin và phương tiện mang thông tin;

– Độc lập giữa phương pháp lưu trữ và phương pháp xử lí;

Loading...

– Sử dụng bộ nhớ ngoài một cách hiệu quả;

– Tổ chức bảo vệ thông tin giúp hạn chế ảnh hưởng của các lỗi kĩ thuật hoặc chương trình.

+