Hãy nêu cách tìm tất cả các tệp văn bản có phần mở rộng là .DOC và tên bắt đầu bằng ba kí tự BTT.

Hãy nêu cách tìm tất cả các tệp văn bản có phần mở rộng là.DOC và tên bắt đầu bằng ba kí tự BTT.

Cách tìm trong hệ thống tất cả các tệp văn bản có đuôi là.DOC và tên bắt đầu bằng ba kí tự BTT:

Mở cửa sổ xem nối -đung đĩa, sau đó thực hiện các thao tác (từ 1 đến 4 theo các hình 61 và 62) như sau:

– Chọn mục Search trên hộp thoại;

– Chọn tiếp mục Documents(word processing, spreadsheet, etc.) (Hình 61 ).

– Gõ vào mục All or Part of the document name nhóm kí tự BTT.DOC (tất cả các tệp văn bản có phần mở rộng là.DOC (Hình 62) và tên bắt đầu bằng ba kí tự BTT)..

cach tim van ban doc - Hãy nêu cách tìm tất cả các tệp văn bản có phần mở rộng là .DOC và tên bắt đầu bằng ba kí tự BTT.cach tim van ban doc 1 - Hãy nêu cách tìm tất cả các tệp văn bản có phần mở rộng là .DOC và tên bắt đầu bằng ba kí tự BTT.

DMCA.com Protection Status