Hãy nêu hai cách đưa yêu cầu hoặc thông tin vào hệ thống.

Hãy nêu hai cách đưa yêu cầu hoặc thông tin vào hệ thống.
Đánh giá bài viết

Hãy nêu hai cách đưa yêu cầu hoặc thông tin vào hệ thống.

Hai cách đưa yêu cầu hoặc thông tin vào hệ thống, đó là:

– Cách 1. Sử dụng các lệnh (Command);

– Cách 2. Sử dụng các đề xuất do hệ thống đưa ra thường dưới dạng bảng chọn (Menu), nút lệnh (Button), cửa sổ (Window) chứa hộp thoại (Dialog box)…