Hãy nêu một vài ví dụ về thông tin. Với mỗi thông tin đó hãy cho biết dạng của nó.

Hãy nêu một vài ví dụ về thông tin. Với mỗi thông tin đó hãy cho biết dạng của nó.
5 (100%) 480 votes

Hãy nêu một vài ví dụ về thông tin. Với mỗi thông tin đó hãy cho biết dạng của nó.

– Cho dãy số nguyên chẵn: 2, 4, 6, 8, 10… Đây là thông tin dạng số;

–  Cho dãy kí tự: “Chuc cac ban hoc gioi”. Đây là thông tin dạng văn bản;

+