Hãy nêu một ví dụ mà máy tính không thể thay thế con người trong việc xử lí thông tin.

Hãy nêu một ví dụ mà máy tính không thể thay thế trong việc xử lí thông tin.

Loading...

Máy tính không thể thay thế con người xử lý thống tin trong một số lĩnh vực đời sống. Ví dụ:

– Máy tính không thể trả lời những câu hỏi mang tính chất tích luỹ kiến thức thực tế của con người nhằm tạo ra tri thức mới.

– Máy tính không thể nhận biết dạng thông tin mùi vị

– Những vấn đề tình cảm, cảm xúc.

Loading...

– Yếu tố “linh cảm” của con người.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • hãy nêu một ví dụ mà máy tính không thể
Xem thêm:  Hãy phát biểu một bài toán và chỉ rõ Input và Output của bài toán đó
DMCA.com Protection Status