Hãy nêu tên một phần mềm mà em biết. Phần mềm đó dùng để làm gì và nó thuộc loại nào?

Hãy nêu tên một phần mềm mà em biết. Phần mềm đó dùng để làm gì và nó thuộc loại nào?
4.8 (96.05%) 385 votes

Hãy nêu tên một phần mềm mà em biết. Phần mềm đó dùng để làm gì và nó thuộc loại nào?

Phần mém soạn thảo văn bản Microsoft Word dùng để soạn thạo văn bản. Nó thuộc loại phần mểm ứng dụng.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • nêu tên một phần mềm mà em biết
  • em hãy cho biết phần mềm soạn thảo mà em biết
  • hay ke ten mot so phan mem ma em biet
  • kể tên 5 phần mềm ứng dụng
  • kể tên và nêu chức năng các phần mềm ứng dụng