Hãy nêu tên một phần mềm mà em biết. Phần mềm đó dùng để làm gì và nó thuộc loại nào?

Hãy nêu tên một phần mềm mà em biết. Phần mềm đó dùng để làm gì và nó thuộc loại nào?
5 (100%) 480 votes

Hãy nêu tên một phần mềm mà em biết. Phần mềm đó dùng để làm gì và nó thuộc loại nào?

Phần mém soạn thảo văn bản Microsoft Word dùng để soạn thạo văn bản. Nó thuộc loại phần mểm ứng dụng.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • hãy kể tên một vài phần mềm mà em biết
  • em hay ke ten 1 so phan mem da hoc o lop 7
  • ke ten một so Phan mem tin hoc lớp 7
+