Home / Địa lý / Địa lý lớp 10 / Hãy nêu vai trò của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế và đời sống xã hội.

Hãy nêu vai trò của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế và đời sống xã hội.

– Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.

– Đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.

– Sản xuất ra những mặt hàng có giá trị xuất khẩu, tăng thêm nguồn thu ngoại tệ.

Check Also

thaohuyen4 4387256 310x165 - Em hãy tìm ví dụ chứng minh rằng trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, số lượng các loại tài nguyên được bổ sung không ngừng.

Em hãy tìm ví dụ chứng minh rằng trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, số lượng các loại tài nguyên được bổ sung không ngừng.

– Trong thời kì xa xưa, những tài nguyên thiên nhiên mà con người biết …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *