Hãy nói về một đặc điểm nổi bật của sự phát triển trong xã hội hiện nay.

Hãy nói về một đặc điểm nổi bật của sự phát triển trong xã hội hiện nay.
5 (100%) 480 votes

Hãy nói về một đặc điểm nổi bật của sự phát triển trong xã hội hiện nay.

Điểm nổi bật của sự phát triển trong xã hội hiện nay đó là quá trình hình thành, nghiên cứu và triển khai các ứng dụng trong thực tiễn không tách rời việc phát triển và sử dụng một công cụ lao động mới – đó là máy tính điện tử.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • hãy nói về một đặc điểm nổi bật của sự phát triển trong xã hội hiện nay
DMCA.com Protection Status