Hãy phân biệt bộ mã ASCII và bộ Unicode.

Hãy phân biệt bộ mã ASCII và bộ Unicode.
4.79 (95.76%) 387 votes

Hãy phân biệt bộ mã ASCII và bộ Unicode.

– Bộ mã ASCII (mã chuẩn của MT dùng để trao đổi thông tin) sử dụng 8 bit để mã hoá kí tự. Nó chỉ mã hoá được 256 kí tự (từ 0 đến 255) gọi là mà ASCII thập phân của kí tự.

– Còn bộ mã Unicode sử dụng 16 bit để mã hoá, nó có thể mã hoá được 65536 kí tự khác nhau, cho phép thể hiện trong máy tính văn bản của hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới bằng một bộ mã này.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

Chia sẻ bài viết: