Hãy phân biệt các loại hệ điều hành.

Hãy phân biệt các loại hệ điều hành.
4.8 (96%) 380 votes

Hãy phân biệt các loại hệ điều hành.

Hệ điều hành có ba loại, đó là;

– Hệ điều hành đơn nhiệm một người dùng;

– Hệ điều hành đa nhiệm một người dùng;

– Hệ điều hành đa nhiệm nhiêu người dùng;

Loading...

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

Chia sẻ bài viết: