Hãy phân biệt lẻ trang văn bản và lề đoạn văn bản.

Hãy phân biệt lẻ trang văn bản và lề đoạn văn bản.
4.8 (96%) 380 votes

Hãy phân biệt lẻ trang văn bản và lề đoạn văn bản.

– Lề trang văn bản áp dụng cho toàn bộ trang ;

– Lề đoạn văn bản áp dụng cho từng đoạn văn bản và được tính tương đối với lề trang.

Từ khóa tìm kiếm nhiều: