Hãy phân biệt lẻ trang văn bản và lề đoạn văn bản.

Hãy phân biệt lẻ trang văn bản và lề đoạn văn bản.
4.99 (99.83%) 481 votes

Hãy phân biệt lẻ trang văn bản và lề đoạn văn bản.

– Lề trang văn bản áp dụng cho toàn bộ trang ;

– Lề đoạn văn bản áp dụng cho từng đoạn văn bản và được tính tương đối với lề trang.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • phân biệt lề trang văn bản và lề đoạn văn bản
  • hãy phân biệt lề trang văn bản và lề đoạn văn bản
  • giong nhau giua le trang va le doan van
  • lề trang văn bản là gì
  • phân biệt lề trang và lề đoạn văn bản
+