Home / Địa lý / Địa lý lớp 10 / Hãy so sánh đặc điểm của sản xuất công nghiệp và nông nghiệp?

Hãy so sánh đặc điểm của sản xuất công nghiệp và nông nghiệp?

Đặc điểm sản xuất công nghiệp:

+ Sản xuất công nghiệp bao gồm hai giai đoạn: giai đoạn tác động vào đối tượng lao động là môi trường tự nhiên để tạo ra nguyên liệu và giai đoạn chế biến nguyên liệu đó thành tư liệu sản xuất hoặc sản phẩm tiêu dùng.

+ Sản xuất công nghiệp có tính chất tập trung cao độ.

+ Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng.

– Đặc điểm sản xuất nông nghiệp:

+ Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế.

+ Đối tượng của sân xuất nông nghiệp là các cây trồng và vật nuôi.

+ Sản xuất nông nghiệp có tính thời vụ.

+ Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.

+ Trong nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • so sánh đặc điểm của sản xuất công nghiệp và nông nghiệp

Check Also

thaohuyen7 1492822 310x165 - Em hãy tìm ví dụ chứng minh rằng trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, số lượng các loại tài nguyên được bổ sung không ngừng.

Em hãy tìm ví dụ chứng minh rằng trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, số lượng các loại tài nguyên được bổ sung không ngừng.

– Trong thời kì xa xưa, những tài nguyên thiên nhiên mà con người biết …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *