Home / Công nghệ / Công nghệ lớp 9 / Hãy tính vải (khổ 0,9m và 1,2m ) để may một áo tay liền với số đo(cm) sau : Da :60 ;Rv :38 ; Dt :12 ; Vc :32 ; Vn :80 ;Vm :84 .?

Hãy tính vải (khổ 0,9m và 1,2m ) để may một áo tay liền với số đo(cm) sau : Da :60 ;Rv :38 ; Dt :12 ; Vc :32 ; Vn :80 ;Vm :84 .?

Hãy tính vải (khổ 0,9m và 1,2m ) để may một áo tay liền với số đo(cm) sau: Da:60 ;Rv:38 ; Dt:12 ; Vc:32 ; Vn:80 ;Vm:84.?

Cách tính vải – Khổ vải 0,8÷0,9 m: (Da gấu đường may) x 2.

– Khổ vải 1,15÷1,2 m: Dài tay ½ Rv > 27 cm: (Da gấu đường may) x 2. Dài tay ½ Rv < 27 cm: Da gấu đường may.

– Khổ vải 1,4÷1,6 m: Da gấu đường may. 

Xem thêm:  Tại sao lại dùng giấy ráp mà không nên dùng lưỡi dao nhỏ để làm sạch lõi dây điện?

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - Em có suy nghĩ gì về triển vọng của nghề nấu ăn?

Em có suy nghĩ gì về triển vọng của nghề nấu ăn?

Em có suy nghĩ gì về triển vọng của nghề nấu ăn? Ngành nấu ăn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *