Hãy tính vải (khổ 0,9m và 1,2m ) để may một áo tay liền với số đo(cm) sau : Da :60 ;Rv :38 ; Dt :12 ; Vc :32 ; Vn :80 ;Vm :84 .?

Hãy tính vải (khổ 0,9m và 1,2m ) để may một áo tay liền với số đo(cm) sau: Da:60 ;Rv:38 ; Dt:12 ; Vc:32 ; Vn:80 ;Vm:84.?

Loading...

Cách tính vải – Khổ vải 0,8÷0,9 m: (Da gấu đường may) x 2.

– Khổ vải 1,15÷1,2 m: Dài tay ½ Rv > 27 cm: (Da gấu đường may) x 2. Dài tay ½ Rv < 27 cm: Da gấu đường may.

– Khổ vải 1,4÷1,6 m: Da gấu đường may. 

Xem thêm:  Kể tên và nêu công dụng của các vật liệu may, dụng cụ cắt may?
DMCA.com Protection Status