Home / Địa lý / Địa lý lớp 12 / Hãy trình bày những đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp.

Hãy trình bày những đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp.

– Gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí địa lí thuận lợi.

– Bao gồm khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ.

– Có các xí nghiệp nòng cốt (hay hạt nhân).

– Có các xí nghiệp bổ trợ và phục vụ.

Check Also

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 14 310x165 - Hãy xác định trên bản đồ các mỏ lớn trong vùng và phân tích những thuận lợi và khó khăn trong việc khai thác thế mạnh về tài nguyên khoáng sản của vùng.

Hãy xác định trên bản đồ các mỏ lớn trong vùng và phân tích những thuận lợi và khó khăn trong việc khai thác thế mạnh về tài nguyên khoáng sản của vùng.

–  Các mỏ lớn: than ở Quảng Ninh, sắt (Yên Bái), kẽm – chì (Chợ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *