Hãy trình bày sự hiểu biết của em về các thành phần của một mạng máy tính.

Hãy trình bày sự hiểu biết của em về các thành phần của một mạng máy tính.

Loading...

Thông qua định nghĩa mạng máy tính, ta nhận thấy rằng các thành phần của một mạng máy tính bao gồm các thành phần sau:

– Các máy tính trong mạng phải kết nối với nhau thông qua các thiết bị kết nối;

– Các thiết bị kết nối đó là: phương tiện truyền thông, bộ chuyển tiếp, định tuyến, khuếch đại…

– Các phần mềm chuyên dụng thực hiện việc truyền dữ liệu theo các giao thức truyền thông.

Loading...
loading...

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • hãy trình bày sự hiểu biết của em về các thành phần của một mạng máy tính
DMCA.com Protection Status