Hãy viết đơn xin gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Hãy xin gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh – Bài làm 1

Đội Thiếu Niên Tiền phong Hồ Chí Minh

An Hoà .

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN GIA NHẬP ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Ban Chỉ huy Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trường Tiểu học An Hoà.

Em tên là: Lê Bách Việt.

Sinh ngày: 08/4/2005.

Nam (nữ): nam.

Nơi sinh: Quận 10 – TP. Hồ Chí Minh.

lớp 3/15 trường Tiểu học An Hoà.

Qua tìm hiểu lịch sử và điều lệ, em nhận thấy Đội là một tổ chức tốt sẽ giúp em rèn luyện và sinh hoạt để trở thành con ngoan, trò giỏi và sau này trở thành một công dân tốt. Hoạt động Đội giúp em trở thành học sinh có năng lực tốt, hoạt bát. Vì vậy, em viết đơn này xin được Hội đồng Đội xét duyệt, kết nạp em vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của trường. Em xin hứa cố gắng , rèn luyện để xứng đáng là đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Người làm đơn

   Kí tên

 Lê Bách Việt

Hãy viết đơn xin gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh – Bài làm 2

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

Trường Tiểu học Kim Đồng

Gò Vấp, ngày… tháng… năm…

Xem thêm:  Trình bày quan điểm của anh (chị) về tình yêu tuổi học trò

ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

Kính gửi:

–   Ban phụ trách Liên đội trường Tiểu học Kim Đồng.

–   Ban chỉ huy Liên đội.

Em tên là: Mai Tấn Khiêm.

Sinh ngày: 25/6/2005.

Học sinh lớp: 3/18 trường Tiểu học Kim Đồng.

Xếp loại học lực: Giỏi.

Xếp loại hạnh kiểm: Tốt.

Sau khi học tập về điều lệ Đội, em nhận thấy Đội là tổ chức tốt nhất để rèn luyện thiếu niên, học sinh.

Em làm đơn này xin được kết nạp vào Đội và xin hứa:

–   Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

–   Tuân theo điều lệ Đội.

–   Giữ gìn danh dự Đội.

Người làm đơn

Kí tên

Mai Tấn Khiêm

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • là Đội viên Đội thiếu niên Tiền phong em đã và sẽ làm gì để xứng đáng là đội viên gương mẫu
  • đơn xin gia nhập đội thiếu niên
DMCA.com Protection Status