Home / Ngữ văn / Tiếng việt lớp 3 / Hãy viết một bản báo cáo gửi cô giáo chủ nhiệm để báo cáo tình hình học tập, sinh hoạt của lớp em trong tháng vừa qua.

Hãy viết một bản báo cáo gửi cô giáo chủ nhiệm để báo cáo tình hình học tập, sinh hoạt của lớp em trong tháng vừa qua.

Hãy viết một bản báo cáo gửi cô giáo chủ nhiệm để báo cáo tình hình , sinh hoạt của trong tháng vừa qua.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 3,

LỚP 3/15 TRƯỜNG TIỂU HỌC CHI LĂNG

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/15.

Em tên là: Mai Xuân Phong, lớp trưởng lớp 3/15. Em xin thay mặt lớp 3/15, báo cáo hoạt động của lớp trong tháng 3 vừa qua.

1)  Học tập:

–   Tất cả các bạn trong lớp đều học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

–   100% các bạn tham gia truy bài đầu giờ nghiêm túc, có hiệu quả.

–   100% các bạn làm bài kiểm tra nghiêm túc, không quay cóp.

2)  Chuyên cần:

–   Vắng có phép: 2 buổi (Lý, Yến).

–   Vắng không phép: 1 buổi (Sơn).

–   Đi học trễ: không có.

3)  Kỉ luật:

–   100% các bạn thực hiện đúng nội quy nhà trường, không có bạn nào vi phạm kỉ luật.

4)  :

–   Các tổ hoàn thành tốt việc trực nhật.

–   Tổ 4 trồng hoa và dọn sân sau (tình nguyện) rất tốt.

5)  Các công tác khác:

–   Lớp đóng góp giấy vụn và đồ cũ để thực hiện kế hoạch nhỏ đạt 100%.

6)  Khen thưởng:

a.  Tuyên dương.các bạn đạt nhiều điểm 10: Bích Như, Chương, Anh Vũ, Tuấn.

Xem thêm:  Sự phân chia giá trị thặng dư giữa các giai cấp bóc lột trong chủ nghĩa tư bản

b.  Tổ lao động tốt: tổ 4, tổ 2.

Trên đây là những hoạt động của lớp trong tháng vừa qua.

Thay mặt lớp 3/15

Lớp trưởng

Mai Xuân Phong

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • báo cáo kết quả học tập của lớp 7
  • viết báo cáo lớp 7 gui co chu nhiem

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - Em hãy viết thư gửi một người bạn nước ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái.

Em hãy viết thư gửi một người bạn nước ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái.

Em hãy viết thư gửi một người bạn nước ngoài để làm quen và bày …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *