Home / Địa lý / Địa lý lớp 7 / Hiệp định Mậu dịch tự do Bắc Mĩ có ý nghĩa gì đối với các nước Bắc Mĩ?

Hiệp định Mậu dịch tự do Bắc Mĩ có ý nghĩa gì đối với các nước Bắc Mĩ?

– Tạo ra sức mạnh tổng hợp để có sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.

– Tạo điều kiện cho việc chuyển giao công nghệ từ Hoa Kì, Ca-na-đa sang Mê-hi-cô.

– Tận dụng nguyên liệu, lao động của Mê-hi-cô.

– Mở rộng thị trường nội địa.

Check Also

hoaphuong 20 310x165 - Trình bày sự phát triển công nghiệp ờ châu Âu.

Trình bày sự phát triển công nghiệp ờ châu Âu.

– Là nơi tiến hành công nghiệp hoá sớm nhất thế giới. – Nhiều sản …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *