Home / Hóa học / Hóa học lớp 12

Hóa học lớp 12

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Hóa học lớp 12 với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Hóa học lớp 12.

Cacbohidrat là gì? Có mấy loại cacbohidrat quan trọng? Nêu định nghĩa từng loại và lấy ví dụ minh họa

thaohuyen8 3713562 310x165 - Cacbohidrat là gì? Có mấy loại cacbohidrat quan trọng? Nêu định nghĩa từng loại và lấy ví dụ minh họa

Cacbohidrat là gì? Có mấy loại cacbohidrat quan trọng? Nêu định nghĩa từng loại và lấy ví dụ minh họa -Cacbohidrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và thường có công thức chung là Cn(H2O)m Cacsbohidrat được chia làm 3 nhóm chính: monasaccarit( glucozo,fructozo); ddissaccarit (sacccarozo, mantozo) và polisaccarit( …

Read More »

So sánh tính chất vật lý của glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ. Tìm mối liên quan cấu tạo glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

5247396 image 310x165 - So sánh tính chất vật lý của glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ. Tìm mối liên quan cấu tạo glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

So sánh tính chất vật lý của glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ. Tìm mối liên quan cấu tạo glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ a) So sánh tinh chất vật lý: Khác nhau: saccarozơ và glucozơ đều dễ tan trong nước; tinh bột và xenlulozơ đều không tan trong …

Read More »

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch riêng biệt trong mỗi nhóm chất sau: Glucozơ, glixerol, anđehit axetic. Glucozơ, saccrozơ, glixerol. Saccarozơ, anđehit axetic và tinh bột.

anh gai hoc sinh cap 3 de thuong 310x165 - Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch riêng biệt trong mỗi nhóm chất sau: Glucozơ, glixerol, anđehit axetic. Glucozơ, saccrozơ,  glixerol. Saccarozơ, anđehit axetic và tinh bột.

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch riêng biệt trong mỗi nhóm chất sau: a) Glucozơ, glixerol, anđehit axetic. b) Glucozơ, saccrozơ, glixerol. c) Saccarozơ, anđehit axetic và tinh bột. Hướng dẫn. a) Cách 1: Dùng dung dịch AgNO3/NH3, đun nhẹ sau đó dùng Cu(OH)2.  Cách 2: Dùng Cu(OH)2/OH–. b) Cho tác …

Read More »

Có những điểm gì giống nhau và khác nhau giữa các vật liệu polime: chất dẻo, tơ, cao su và keo dán? Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit.

nu sinh dien aoinh 4 310x165 - Có những điểm gì giống nhau và khác nhau giữa các vật liệu polime: chất dẻo, tơ, cao su và keo dán? Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit.

a) Có những điểm gì giống nhau và khác nhau giữa các vật liệu polime: chất dẻo, tơ, cao su và keo dán? b) Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit. Hướng dẫn: a) Giống nhau: Đều có thành phần polime Khác nhau: Về tính chất: + Chất dẻo: …

Read More »

Có 2 lọ không ghi nhãn đựng dung dịch AlCl3 và dung dịch NaOH. Không dùng thêm chất nào khác, làm thế nào để nhận biết mỗi chất?

photo 0 1510200251964 310x165 - Có 2 lọ không ghi nhãn đựng dung dịch AlCl3 và dung dịch NaOH. Không dùng thêm chất nào khác, làm thế nào để nhận biết mỗi chất?

Có 2 lọ không ghi nhãn đựng dung dịch AlCl3 và dung dịch NaOH. Không dùng thêm chất nào khác, làm thế nào để nhận biết mỗi chất? Đánh số lọ 2 đựng dung dịch. Lấy dung dịch ở lọ thứ nhất nhỏ dần dần vào lọ thứ hai nếu …

Read More »