Hóa học lớp 9

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Hóa học lớp 9.


Học sinh giỏi

Kim loại có những tính chất hoá học nào? Lấy thí dụ và viết các phương trình hoá học minh hoạ với kim loại magie. 1. Phản ứng với phi kim 2Mg +O2  ——- > 2MgO (đk:to) Mg + Cl­2  ——– > MgCl2 2. Phản ứng với dung dịch axit Mg +2 HCl ——– >…

Học sinh giỏi

Có nên dùng xô, chậu, nổi nhôm để đựng vôi, nước vôi tôi hoặc vữa xây dựng không? Hãy giải thích. Không nên. Vì vôi, nước vôi hoặc vữa xây dựng đều có chứa Ca(OH)2 là chất kiềm, chất này sẽ phá hủy dần các đồ vật bằng nhôm do có xảy ra các phản…