Home / Hóa học / Hóa học lớp 10 / Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là RH4, oxit cao nhất của nó chứa 53,3% H về khối lượng. Tìm nguyên tử khối nguyên tố đó.

Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là RH4, oxit cao nhất của nó chứa 53,3% H về khối lượng. Tìm nguyên tử khối nguyên tố đó.

Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là RH4, oxit cao nhất của nó chứa 53,3% H về khối lượng. Tìm nguyên tử khối nguyên tố đó.

Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là RH4, theo bảng tuần hoàn suy ra công thức oxit cao nhất của R là RO2, trong phân tử RO2, có 53,3% oxi về khối lượng nên R có 100 – 53,3 = 46,7% về khối lượng

Trong phân tử RO2 có: 53,33% O là 32u

46,7% R là yu

Giải ra ta được y ≈ 28. Nguyên tử khối là R = 28.

Vậy R là Si. Công thức phân tử là SiH4 và SiO2

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • Hợp chất khí với H của một nguyên tố ứng với công thức RH4 oxit cao nhất của nó chứa 53 3°/

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - Căn cứ vào đâu mà người ta xếp các nguyên tố thành chu kì, nhóm?

Căn cứ vào đâu mà người ta xếp các nguyên tố thành chu kì, nhóm?

a) Căn cứ vào đâu mà người ta xếp các nguyên tố thành chu kì, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *