Home / Ngữ văn / Hướng dẫn soạn bài Sông núi nước Nam Lớp 7

Hướng dẫn soạn bài Sông núi nước Nam Lớp 7

Hướng dẫn soạn bài Lớp 7

Hướng dẫn

Sông nước nước Nam được nhiều người xem là bản lần 1 của dân tộc ta từ xưa đến nay. Các em theo dõi để soạn bài Sông nước nước Nam đúng nhất.

Câu 1: Sông núi nước Nam là thể thơ thất ngôn tứ tuyệt:

– Bởi vì số câu: 4 câu trong mỗi dòng thơ (tứ tuyệt)

– Bởi vì số chữ: mỗi câu 7 chữ (thất ngôn)

– Hiệp vần: chữ cuối cùng của câu và ở những câu 1 – 2 – 4 đều cân bằng.

Câu 2:

Tuyên ngôn Độc lập là gì? tuyên bố chủ quyền đất nước và khẳng định không một thế lực nào được phép xâm phạm vào quyền độc lập, tự do của dân tộc ta. Tuyên ngôn Độc lập trong bài thơ Sông núi nước Nam thể hiện ở các khía cạnh:

– Tác giả khẳng định nước Nam của người Nam được ghi tại “thiên thư” (sách trời). Tác giả viện đến thiên thư vì ngày xưa người ta vẫn còn coi trời là đấng tối cao. Người Trung Quốc cổ đại tự coi mình là trung tâm củavũ trụ nên vua của họ được gọi là “đế”, các nước chư hầu nhỏ hơn bị họ coi là “vương” (vua của những vùng đất nhỏ). Trong bài thơ này, tác giả đã cố ý dùng từ “Nam đế” (vua nước Nam) để hàm ý sánh ngang với “đế” của nước Trung Hoa.

Xem thêm:  Từ đồng âm là gì? từ đồng nghĩa là gì? ví dụ minh họa

– Ý nghĩa tuyên ngôn khẳng định rằng nếu kẻ thù vi phạm vào quyền tự chủ thì chúng thế nào cũng sẽ phải chuốc lấy thất bại.

Câu 3: Nội dung bài tỏ ý kiến của bài thơ:

– Hai câu thơ đầu: nói lên về chủ quyền dân tộc.

+ Sông núi nước Nam, vua Nam ở, điều đó cũng có nghĩa là ở phương Bắc thì vua Bắc ở. Đất nào vua ấy. Đó là sự hiển nhiên tất yếu không ai được xâm phạm.

+ Trong đời sống tinh thần của người Việt Nam và Trung Quốc. Trời là oai linh tối thượng, sắp đặt và định đoạt tất cả mọi việc ở trần gian. Cương vực lãnh thổ của vua Nam, của người Nam đã được định phận tại sách trời – có nghĩa là không ai được phép đi ngược lại đạo trời => chân lí của đất trời.

Tuyên bố chủ quyền dựa trên chân lí đất trời, lẽ phải. Chủ quyền nước Nam là không thể chối cãi.

– Hai câu cuối: nêu lên quyết tâm bảo vệ chủ quyền độc lập dân tộc.

+ Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm là lời hỏi tội kẻ đã dám làm điều phi nghĩa “nghịch lỗ”, dám làm trái đạo người, đạo trời.

+ Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời là lời cảnh cáo đối với những kẻ có ý định xâm lược nước ta.

– Bố cục bài thơ: Bố cục chặt chẽ. Hai câu đầu nêu lên chân lí khách quan, hai câu sau nêu vấn đề có tính chất hệ quả của chân lí đó.

Xem thêm:  Hoán dụ là gì, lấy ví dụ minh họa (Ngữ Văn 6)

Câu 4:

Bài thơ Sông nước nước Nam còn có ý nghĩa biểu cảm, giúp bài thơ không bị khô khan. Sau tư tưởng độc lập chủ quyền đó là một cảm xúc mãnh liệt ẩn kín bên trong đó chính là tình cảm của nhà thơ.

Câu 5:

Các cụm từ trong bài thơ như “Tiệt nhiên”, “định phận tại thiên thư”, “hành khan thủ bại hư” đã làm cho giọng điệu bài thơ trở nên mạnh mẽ, hào hùng, đanh thép mang khí thế của sự hào hùng trong thời đại lịch sử của dân tộc.

Bài thơ Sông núi nước Nam tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc thể hiện sự hào hứng, khí thế trong thời đại xây dựng bảo vệ đất nước trước kẻ thù xâm lược phương Bắc.

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - Soạn văn Cô bé bán diêm Ngữ Văn 8

Soạn văn Cô bé bán diêm Ngữ Văn 8

Soạn văn Cô bé bán diêm Ngữ Văn 8 Hướng dẫn Soạn bài Cô bé …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *