Home / Địa lý / Địa lý lớp 5 / Kể tên những con sông lớn của nước ta mà em biết?

Kể tên những con sông lớn của nước ta mà em biết?

Kể tên những con sông lớn của nước ta mà em biết?

– Sông Hồng, sông Cửu Long, sông Đồng Nai,..( sông Đà Rằng, sông Thu Bồn, sông Gianh, sông Cả, sông Mã, sông Thái Bình, sông Lô, sông Đà,…)

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • kể tên những lớn của nước ta mà em biết
Xem thêm:  Cảm nhận về hình tượng người lái đò sông Đà cảnh vượt thác

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - Nêu đặc điểm của vùng biển nước ta và ảnh hưởng của biển đối với đời sống và sản xuất của nhân dân ta?

Nêu đặc điểm của vùng biển nước ta và ảnh hưởng của biển đối với đời sống và sản xuất của nhân dân ta?

Nêu đặc điểm của vùng biển nước ta và ảnh hưởng của biển đối với …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *