Làm thế nào để tránh được tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn khi đi đường?

Làm thế nào để tránh được tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn khi đi đường?
5 (99.96%) 481 votes

–  Phải học tập, tìm hiểu về trật tự an toàn giao thông.

–  Tự giác tuân theo quy định của pháp luật về đi đường.

–  Chống, coi thường hoặc cố tình vi phạm pháp luật về đi đường.

DMCA.com Protection Status