Vì sao nói: Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”?

Vì sao nói: Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”? Nói: Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” vì: Các nước đế quốc và các thế lực phản động câu kết với nhau và chống phá … Read moreVì sao nói: Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”?

Em hãy nêu những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám.

Em hãy nêu những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám. Những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám là: Các nước đế quốc và các thế lực phản động câu kết với nhau và chống phá cách mạng. Lũ lụt và hạn hán làm cho nông nghiệp đình đốn, … Read moreEm hãy nêu những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám.

Nhân dân ta đã làm gì để chống lại “giặc đói” và “giặc dốt”?

Nhân dân ta đã làm gì để chống lại “giặc đói” và “giặc dốt”? – Chống lại "giặc đói": Để cứu đói, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi cả nước lập "hũ gạo cứu đói", "ngày đồng tâm",… dành gạo cho dân nghèo.. Khẩu hiệu "Không một tấc đất bỏ hoang!", "Tấc đất, tấc … Read moreNhân dân ta đã làm gì để chống lại “giặc đói” và “giặc dốt”?

Lời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện điều gì?

Lời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện điều gì? Lời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện lòng quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm để bảo vệ nền độc lập, tự do của nhân dân ta. Dù cho quân giặc có mạnh đến đâu cũng không ngăn nổi lòng yêu nước của nhân … Read moreLời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện điều gì?

Nêu dẫn chứng về âm mưu quyết tâm cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp.

Nêu dẫn chứng về âm mưu quyết tâm cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp. Vừa giành được độc lập, Việt Nam muốn có hoà bình để xây dựng đất nước. Chính phủ ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã nhiều lần nhân nhượng với Pháp. Tuy nhiên điều … Read moreNêu dẫn chứng về âm mưu quyết tâm cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp.

Trước âm mưu của thực dân Pháp, nhân dân ta đã làm gì?

Trước âm mưu của thực dân Pháp, nhân dân ta đã làm gì? Đêm 18 rạng sáng 19 – 12 – 1946, Trung ương Đảng và Chính phủ họp. quyết định phát động toàn quốc kháng chiến. Hà Nội nêu cao tấm gương “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Những chiến sĩ Vệ quốc … Read moreTrước âm mưu của thực dân Pháp, nhân dân ta đã làm gì?

Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục ra sao?

Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục ra sao? Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục thất bại. Thu – đông năm 1947, sau nhiều ngày đêm chiến đấu, ta đã đánh bại cuộc tấn công quy mô lớn của quân Pháp lên … Read moreCuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục ra sao?

Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì?

Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì? Sau khi đánh chiếm các thành phố lớn, thực dân Pháp âm mưu mở cuộc tấn công quy mô lớn lên Căn cứ địa Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và tiêu diệt bộ đội chủ … Read moreThực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì?

Chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp?

Chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp? Thu – đông năm 1947, sau nhiều ngày đêm chiến đấu, ta đã đánh bại cuộc tấn công quy mô lớn của quân Pháp lên Việt Bắc, bảo vệ được cơ quan đầu não … Read moreChiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp?