Home / Lịch sử / Lịch sử lớp 10

Lịch sử lớp 10

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 10 với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Lịch sử cho học sinh lớp 10.

Vai trò của C.Mác và Ph.Ăng-ghen trong việc thành lập tổ chức Đồng minh những người cộng sản như thế nào?

nu sinh dep mo95757972 310x165 - Vai trò của C.Mác và Ph.Ăng-ghen trong việc thành lập tổ chức Đồng minh những người cộng sản như thế nào?

– Trong những năm sống ở Anh, Mác và Ăng-ghen đã liên hệ với tổ chức Đồng minh những người chính nghĩa (thành lập năm 1836 ở Pa-ri). – Theo đề nghị của Ăng-ghen, tại đại hội của Đồng minh những người chính nghĩa họp ở Luân Đôn vào tháng …

Read More »