Home / Lịch sử / Lịch sử lớp 4

Lịch sử lớp 4

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 4 với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Lịch sử cho học sinh lớp 4.

Ý chí quyết tâm tiêu diệt quân xâm lược Mông Nguyên của quân dân nhà trần được thể hiện như thế nào?

anh con gai hoc sinh 310x165 - Ý chí quyết tâm tiêu diệt quân xâm lược Mông Nguyên của quân dân nhà trần được thể hiện như thế nào?

Ý chí quyết tâm tiêu diệt quân xâm lược Mông Nguyên của quân dân nhà trần được thể hiện như thế nào? –  Khi vua Trần mời các bô lão về hỏi ý kiến ở điện Diên Hồng, tất cả đều hô vang “Đánh!”. – Trần Hưng Đạo viết “Hịch …

Read More »