Cuộc khẩn hoang ở Đàng trong diễn ra như thế nào?

Cuộc khẩn hoang ở Đàng trong diễn ra như thế nào? Từ cuối thế kỉ XVI công cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong xúc tiến mạnh mẽ. Nông dân, quân lính được phép đem cả gia đình vào phía nam khẩn hoang, lập ấp. Những người khẩn hoang được cấp lương thực trong nữa năm … Read moreCuộc khẩn hoang ở Đàng trong diễn ra như thế nào?

Bộ luật Hồng Đức có những nội dung cơ bản nào?

Bộ luật Hồng Đức có những nội dung cơ bản nào? – Giữ cho đất nước luôn ở thế phòng bị đối với quan xâm lược nước ngoài; – Giữ nghiêm kỷ cương, phép nước; – Chấn hưng nông nghiệp, coi nông nghiệp là nền tảng của sự ổn định kinh tế xã hội; – … Read moreBộ luật Hồng Đức có những nội dung cơ bản nào?

Em hãy kể lại trận mai phục của quân ta tại ải Chi Lăng?

Em hãy kể lại trận mai phục của quân ta tại ải Chi Lăng? Liễu Thăng cầm đầu một đạo quân đánh vào Lạng Sơn. Mờ sáng, chúng đến cửa Ải Chi Lăng. Kị binh của ta ra nghênh chiến rồi quay đầu giả vờ thua để nhử Liễu Thăng cùng đám kị binh của … Read moreEm hãy kể lại trận mai phục của quân ta tại ải Chi Lăng?

Em hãy trình bày tình hình nước ta cuối thời Trần?

Em hãy trình bày tình hình nước ta cuối thời Trần? Từ giữa thế kỉ thứ XIV tình hình đất nước ngày càng xấu đi. –     Vua quan ăn chơi sa đọa. –     Những kẻ có quyền thế vơ vét của cải của nhân dân làm giàu. –     Cuộc sông nhân dân cơ cực. –     … Read moreEm hãy trình bày tình hình nước ta cuối thời Trần?

Việc cả 3 lần vua tôi nhà Trần đều rút khỏi Thăng Long có tác dụng như thế nào?

Việc cả 3 lần vua tôi nhà Trần đều rút khỏi Thăng Long có tác dụng như thế nào? – Làm cho địch khi vào Thăng Long không thấy một bóng người, không một chút lương ăn, càng thêm mệt mỏi và đói khát. Quân địch hao tổn, trong khi đó ta lại bảo toàn … Read moreViệc cả 3 lần vua tôi nhà Trần đều rút khỏi Thăng Long có tác dụng như thế nào?

Khi giặc Mông – Nguyên vào Thăng Long, vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc?

Khi giặc Mông – Nguyên vào Thăng Long, vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc? Kế “vườn không nhà trống”: –   Vua tôi nhà Trần chủ động rút khỏi kinh thành Thăng Long.  –   Chờ cho quân giặc mệt mỏi và đói khát, quân ta tấn công quyết liệt vào Thăng … Read moreKhi giặc Mông – Nguyên vào Thăng Long, vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc?

Ý chí quyết tâm tiêu diệt quân xâm lược Mông Nguyên của quân dân nhà trần được thể hiện như thế nào?

Ý chí quyết tâm tiêu diệt quân xâm lược Mông Nguyên của quân dân nhà trần được thể hiện như thế nào? –  Khi vua Trần mời các bô lão về hỏi ý kiến ở điện Diên Hồng, tất cả đều hô vang “Đánh!”. – Trần Hưng Đạo viết “Hịch tướng sĩ” – Các chiến … Read moreÝ chí quyết tâm tiêu diệt quân xâm lược Mông Nguyên của quân dân nhà trần được thể hiện như thế nào?

Nhà trần có những biện pháp gì và thu được kết quả như thế nào trong đắp đê?

Nhà trần có những biện pháp gì và thu được kết quả như thế nào trong đắp đê? Nhà Trần rất quan tâm đến việc đắp đê phòng chống lụt bão: Lập Hà đê sứ để trông coi việc đắp đê. Năm 1248, nhân dân cả nước được lệnh mở rộng việc đắp đê suốt … Read moreNhà trần có những biện pháp gì và thu được kết quả như thế nào trong đắp đê?

Tìm những sự việc cho thấy dưới thời Trần, quan hệ giữa vua và quan, giữa vua và dân chưa quá xa cách?

Tìm những sự việc cho thấy dưới thời Trần, quan hệ giữa vua và quan, giữa vua và dân chưa quá xa cách? – Vua Trần cho đặt chuông lớn ở thềm cung điện để nhân dân đến thỉnh khi có việc cần cầu xin hoặc oan ức. – Trong các buổi yến tiệc, có … Read moreTìm những sự việc cho thấy dưới thời Trần, quan hệ giữa vua và quan, giữa vua và dân chưa quá xa cách?