Trình bày những nét lớn về hai cuộc khởi nghĩa của binh lính ở Huế và Thái Nguyên.

Về hai cuộc khởi nghĩa của binh lính ở Huế và Thái Nguyên: – Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế: + Do Thái Phiên, Trần Cao Vân cầm đầu, có mời vua Duy Tân tham gia. + Chỗ dựa chủ yếu là binh lính Việt Nam trong quân đội Pháp. + Kết quả: Kế hoạch … Read moreTrình bày những nét lớn về hai cuộc khởi nghĩa của binh lính ở Huế và Thái Nguyên.

Em có nhận xét gì về phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất: Phong trào lên cao, lan rộng khắp các nước, giai cấp vô sản bắt đầu tham gia lãnh đạo cách mạng, trong khi đó phong trào dân chủ tư sản cũng tiếp tục phát triển, tuy … Read moreEm có nhận xét gì về phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

Cách mạng Trung Quốc đã diễn ra như thế nào trong những năm 1919 – 1939?

Cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 – 1939: Nêu những sự kiện chính: – Phong trào Ngũ tứ, sự truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin và sự thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. – Chiến tranh Bắc phạt 1926 – 1927 – Nội chiến 1927 – 1937. – Cuộc kháng chiến … Read moreCách mạng Trung Quốc đã diễn ra như thế nào trong những năm 1919 – 1939?

Tại sao phong trào độc lập dân tộc ở các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất lại bùng nổ mạnh mẽ?

Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á bùng nổ mạnh mẽ là do những hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất, nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc phải chịu nhiều đau khổ bởi chính sách khai thác thuộc địa của thực dân. Đặc biệt phong trào chịu tác … Read moreTại sao phong trào độc lập dân tộc ở các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất lại bùng nổ mạnh mẽ?

Vào đầu thế kỉ XX, các phong trào dân chủ tư sản ở các nước châu Á có những điểm gì mới?

Cùng với sự phát triển của phong trào vô sản, phong trào dân chủ tư sản cũng có những bước tiến rõ rệt so với những năm đầu thế kỉ XX.  Nếu như trước đây mới chỉ xuất hiện các nhóm, phái hoặc các hội do những nhà yêu nước sáng lập, thì đến giai … Read moreVào đầu thế kỉ XX, các phong trào dân chủ tư sản ở các nước châu Á có những điểm gì mới?

Sự thành lập của các Đảng cộng sản có tác động như thế nào tới các phong trào độc lập ở các nước châu Á?

Sự thành lập của các Đảng cộng sản sẽ là điều kiện thuận lợi cho các phong trào dấu tranh, từ đây, các phong trào đấu tranh sẽ được chỉ đạo mới những mục tiêu rõ ràng, chấm dứt các phong trào đấu tranh lẻ tẻ, tự phát.

Theo em khẩu hiệu đấu tranh của phong trào Ngũ tứ có gì mới so với khẩu hiệu ” Đánh đổ Mãn Thanh” của cuộc cách mạng Tân Hợi?

Những điểm mới của cuộc cách mạng này là ngoài việc hướng ngọn cở đầu tranh chống lại chế độ phong kiến, các phong trào còn hướng đến đánh đuổi chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập dân tộc.

Em hãy nêu những nét mới của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

Những nét mới: Trong cao trào cách mạng này, giai cấp công nhân tích cực tham gia đấu tranh giành độc lập dân tộc. Các đảng cộng sản được thành lập và giữ vai trò lãnh đạo phong trào cách mạng ở một số nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam.

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên những hậu quả như thế nào?

Chiến tranh đã gây thảm họa cho nhân loại: 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương, nhiều thành phố. làng mạc, đường sá, cầu cống, nhà máy bị phá huỷ, số tiền chi phí cho chiến tranh tới 85 tỉ đô la, các nước châu Âu trở thành con nợ của Mĩ.

Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất?

– Sự phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đã làm so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc thay đổi. Các đế quốc phát triển sớm – đế quốc "già" (Anh. Pháp)… kinh tế phát triển chậm lại, nhưng lại có … Read moreNguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất?