Mạng máy tính là gì? Nêu một số lợi ích của mạng máy tính.

Mạng máy tính là gì? Nêu một số lợi ích của mạng máy tính.

Loading...

Mạng máy tính và một số lợi ích của nó:

  • Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được kết nối theo một phương thức nào đó sao cho chúng có thể trao đổi dữ liệu và dùng chung thiết bị
  • Một số lợi ích của mọng máy tính:

– Vì có thể dùng chung tài nguyên nên có thể giảm thiểu máy in, số lượng ổ đĩa, cấu hình của máy…

– Thông tin có thể nhập vào từ một máy và dùng chung cho mọi máy khác trong mạng. Mọi người cùng khai thác thông tin.

– Bảo trì máy đơn giản: khi nâng cấp chỉ cần nâng cấp máy chủ mà không cần phải thay đổi toàn bộ máy tính và các thiết bị.

Loading...
loading...

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • tin hoc
  • hãy kể một số lợi ích khác của mạng máy tính
  • loi ich cua mang may tinh
  • tin học lớp 10
DMCA.com Protection Status